Laffe looser loeder!

Harteloos, respectloos, gewetenloos en eerloos…

Hoe laf kun je zijn om een dementerende het hardst te pakken op zijn/haar zwakste moment?

En dit om jezelf op de meest “vieze” manieren te verrijken!

Naar de Link… https://www.telegraaf.nl/video/1806368/deze-lafaard-berooft-demente-vrouw-in-bed

Bron: De Telegraaf 19 maart 2018

Advertenties

Mensen die financieel misbruik maken van een Alzheimerpatiënt hebben maar één grote vijand en dat is openheid!

Daar zijn wij het volledig mee eens, wij ervaren óók niet anders dan laf gedrag van zwijgen en wegduiken…

Met dank aan Aad Verbaast.

 

https://alzheimerverdriet.wordpress.com/2013/07/07/een-veilig-thuis-daar-maak-je-je-toch-sterk-voor/

https://alzheimerverdriet.wordpress.com/2013/10/15/het-motto-van-het-om-is/

 

Schokkend: financiële uitbuiting van demente ouderen…

Bron: Plusonline

 

Een nieuwe ‘vriendin’ die in een totaal voor een half miljoen euro pint als huishoudgeld. Tv-programma De Monitor schenkt aandacht aan een hardnekkig probleem.

30.000 ouderen

Financiële uitbuiting van ouderen is een lang bestaand en hardnekkig probleem. Plus Magazine besteedde er al eerder aandacht aan. In Nederland zijn 270.000 mensen dement. Van deze mensen woont 70 procent thuis en wordt verzorgd door familie of naasten. Per jaar worden er naar schatting 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik.

Ook kwam er een campagne van de overheid, banken deden en doen extra inspanningen. Maar toch is er nog steeds een groot en bijna onzichtbaar probleem, zo blijkt uit de uitzending van KRO-NCRV De Monitor. Daarin zijn meerdere schrijnende voorbeelden te zien. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Zorgverleners alert maken

Volgens De Monitor komen er nieuwe richtlijnen voor zorgprofessionals om financiële uitbuiting van ouderen eerder te kunnen signaleren. Die worden opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). Volgens Hanna Willems, voorzitter van de NVKG, zijn de richtlijnen nodig omdat die signalen in de praktijk lastig te herkennen zijn. Ze zijn bedoeld om huisartsen, medisch specialisten, medewerkers van de Spoedeisende Hulp (SEH) en andere zorgverleners alerter te maken op signalen van financieel misbruik. De richtlijnen zijn onderdeel van algemene richtlijnen voor ouderenmishandeling.

Somberheid, hulpeloosheid en afhankelijkheid bij een patiënt kunnen wijzen op een situatie van financieel misbruik. Vooral eenzame ouderen die voor sociale contacten en hulp afhankelijk zijn van anderen, lopen risico op financiële uitbuiting. Ouderen met (beginnende) dementie zijn extra kwetsbaar. Zélf hebben ze vaak niet in de gaten dat hun verstandelijke vermogens achteruit gaan.

Verdubbeling bewindvoering

In situaties van financiële uitbuiting kan bewind worden aangevraagd bij de kantonrechter. Een bewindvoerder neemt dan de bankzaken en het beheer van het vermogen over. Bewindvoering wordt pas toegekend als de rechter iemand wilsonbekwaam heeft verklaard. Als een rechter oordeelt dat de betrokkene (nog) wél wilsbekwaam is, kan het misbruik aanhouden. Dit tot frustratie van de kinderen.

Rechters en ook artsen zijn echter terughoudend om iemand wilsonbekwaam te verklaren, omdat het recht op zelfbeschikking en autonomie in onze grondwet is verankerd. Desondanks verdubbelde het totaal aantal beschermingsmaatregelen van de rechter van ca. 150.000 in 2009 tot rond de 325.000 in 2016.

De laffe streken en de hebzucht over de rug van een dementerende zijn ook voor ons zo herkenbaar…

Dement en op eigen verzoek misbruikt?

‘Je laat hem in de steek. Je hebt het hem beloofd.’ De vrouw van Philip Kooke verwoordt wat hij zelf maar al te goed weet….

Bron: De Volkskrant, Ranne Hovius 16 november 2007, 00:00

Hij heeft hem ook beloofd dat hij, zijn twee broers en een paar oude vrienden samen een schema zullen opstellen om hem zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving te laten. Dat er pas een ‘onder curatele-stelling’ komt als hij er zelf aan toe is. Dat er, kortom, goed en met respect voor hem gezorgd zal worden. Maar het loopt allemaal anders. In Ik laat je nooit in de steek beschrijft Philip Kooke, journalist en commentator bij NOS Studio Sport, hoe hij en zijn broers systematisch buiten spel worden gemanoeuvreerd. De boosdoener is de Poolse ex-vriendin van vader Kooke. Zij dringt zich in het leven van de verwarde en angstige man, houdt iedereen bij hem weg, zet hem tegen zijn kinderen op, trouwt hem in het geheim en zorgt ervoor dat hij een testament tekent waarin staat dat zijn niet geringe vermogen bij zijn dood geheel aan haar toevalt. Het standaardantwoord van de Poolse bruid op iedere lastige vraag van de zonen is: ‘Hij wil dit zelf.’ Een man die geen postzegel meer op een brief kan plakken.Philip Kooke, getergd en machteloos, spant uiteindelijk met zijn broers een proces aan tegen de notaris die huwelijk en testament geregeld heeft. Ze winnen. Daarmee kunnen ze voor hun vader – inmiddels onaanspreekbaar, incontinent en opgesloten in een verpleeghuis – niet veel meer herstellen. Wat ze met het proces willen bereiken is dat het misbruik van hun vader niet loont. Wat Kooke met zijn even ontroerende als schokkende boek wil bereiken is dat er aandacht komt voor de ontoereikendheid van de huidige wet- en regelgeving om Alzheimerpatiënten te beschermen. Als Kooke naast dit nobele doel ook enigszins wraaklustig de gesel over zijn stiefmoeder heeft willen halen, mag dat. Van iemand die zo onsmakelijk misbruik maakt van een kwetsbare Alzheimerpatiënt, mag je volgens haar eigen logica zeggen: ze wil dit zelf.Ranne Hovius

 

 

Ik laat je nooit in de steek

Hoe mijn vader alzheimer kreeg en veranderde van patient in prooi

Samenvatting

Philip Kooke

Ik laat je nooit in de steek

Hoe mijn vader alzheimer kreeg en

veranderde van patiënt in prooi

Bij Phil Kooke, de alleenstaande vader van Philip Kooke, wordt op z’n 64ste

alzheimer vastgesteld. Gelukkig heeft Phil vrienden en familieleden die zich over hem

ontfermen. Hij belooft zijn zoon nooit in de steek te laten. En Philip zijn vader niet.

Phil lijkt een alzheimerpatiënt als vele anderen.

Dan gaat het mis. Phils karakter en zijn gedrag veranderen ingrijpend. Hij raakt

panisch van angst bij de gedachte eenzaam en onverzorgd achter te blijven. In deze

kwetsbare gemoedstoestand krijgt hij steun van een ex-vriendin. Phil wordt volledig

afhankelijk van haar. Geleidelijk isoleert ze hem van zijn familie en beste vrienden.

De patiënt is prooi geworden. Als hun geheimgehouden huwelijk aan het licht komt,

blijkt de patiënt niet alleen beroofd van zijn waardigheid, maar ook van zijn kapitaal.

Actueel, persoonlijk boek over een steeds vaker voorkomend

fenomeen: misbruik van een Alzheimerpatiënt

Ik laat je nooit in de steek is het persoonlijke verhaal van een zoon die buiten zijn wil

om steeds verder van zijn vader verwijderd raakt. Philip Kooke schrijft over het

proces van ongeloof, twijfel, verdriet, woede en machteloosheid, en over hun

onaantastbare vertrouwensrelatie die veranderde toen zijn gezonde vader een

alzheimerpatiënt werd, losgerukt uit zijn omgeving. Een blunderende notaris, een

accountant met carte blanche en een weifelende huisarts maakten de situatie mede

mogelijk

Philip Kooke (1968) is journalist en commentator bij NOS Studio Sport. In 2004

verscheen zijn boek Grote jongens zijn! De woelige weg naar een olympische

hockeymedaille

Mijn vader pakt een briefje uit zijn borstzak. ‘Magda heeft een brief geschreven, met

de beste bedoelingen. Lees maar, ze bedoelt het echt goed.’

Als ik het gelezen heb, kijk ik naar hem, maar hij ontwijkt mijn blik. ‘Pa, dit is uit

jouw naam geschreven! Door Magda!’ Hij kijkt me niet-begrijpend aan.

Wanhopig ga ik wijdbeens voor hem zitten, zodat ik goed tot hem doordring. ‘Pa, er

staat: “ik houd van haar”, dus Magda heeft namens jóú geschreven dat jíj van Magda

houdt. Jij hebt dat nog nooit uit jezelf gezegd over haar. Dat is toch gek!’

Hij trekt een beetje met zijn gezicht, dat rood wordt. Hij begrijpt nog steeds niet wat

ik bedoel, gebaart hij. Dan kijkt hij uit het raam, haalt zijn schouders op en zegt: ‘Nou

ja, ze probeert het nu toch! Wat erin staat, klopt wel.’

 

Recensie(s)

Bij Phil Kooke, de alleenstaande vader van de schrijver van dit boek, wordt op z’n 64ste alzheimer vastgesteld. Gelukkig heeft Phil vrienden en familieleden die zich over hem ontfermen. Maar dan gaat het mis. Het karakter en gedrag van Phil veranderen ingrijpend. Hij raakt panisch in paniek van de gedachte eenzaam en onverzorgd achter te blijven. In deze kwetsbare gemoedstoestand krijgt hij steun van een ex-vriendin. Phil wordt volledig afhankelijk van haar. Geleidelijk isoleert ze hem van van zijn familie en vrienden. De patient is prooi geworden. Als hun geheimgehouden huwelijk aan het licht komt, blijkt de patient niet alleen beroofd van zijn waardigheid, maar ook van zijn kapitaal. Een situatie mede mogelijk gemaakt door een blunderende notaris, een accountant met carte blanche en een weifelende huisarts. De schrijver van het boek is journalist en commentator bij NOS Studio Sport. In dit boek beschrijft hij op persoonlijke en aangrijpende wijze hoe misbruik wordt gemaakt van de situatie waarin zijn vader als alzheimerpatient in zijn laatste levensjaren is komen te verkeren.

Robert Grandia

 

Met dank aan: Philip Kooke, Ranne Hovius en Robert Grandia

Henny Beerentsen viel ook ten prooi aan dit soort wangedrag…

‘Cijfers om van te schrikken’: 120.000 ouderen slachtoffer van psychisch geweld.

Ongeveer 120.000 thuiswonende ouderen hebben te maken met psychisch geweld. “Cijfers om van te schrikken”, vindt minister Hugo de Jonge. Met onder meer een landelijk waarschuwingsregister wil hij het probleem aanpakken.

Het is voor de eerste keer in twintig jaar dat onderzoek is gedaan naar mishandeling onder 65-plussers in hun eigen huis. Vier procent van de thuiswonende ouderen heeft vorig jaar in hun eigen woning last gehad van belediging, treiterijen of wordt gekleineerd of uitgescholden.

0.3 procent van de ouderen kreeg vorig jaar te maken met lichamelijk geweld. Dat zelfde percentage had te maken met ongewenst seksueel gedrag. 1 procent van de ouderen wordt financieel uitgebuit. Het onderzoek werd uitgevoerd door het RIVM.

Landelijk waarschuwingssysteem

Daders van psychisch geweld kunne gezinsleden, familieleden, ex-partners of huisvrienden zijn. Maar ook professionele hulpverleners die over de vloer komen, zoals iemand van de thuiszorg of een mantelzorger, maken zich er schuldig aan.

Om het geweld door professionele zorgverleners aan te pakken, wil minister De Jonge een landelijk dekkend waarschuwingsregister. In dat register kunnen hulpverleners die zijn ontslagen vanwege (mogelijk) grensoverschrijdend gedrag, worden opgenomen zodat ze niet meer ergens anders zomaar weer aan de slag kunnen.

Hugo de Jonge: “Ik ga de komende tijd met gemeenten aan de slag om dit landelijk register in te voeren. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.” Ook wil hij speciale trainingen voor werknemers om huiselijk geweld te ontdekken. “Ouderen moeten zich veilig voelen. Helemaal in hun eigen huis.”

Verwaarlozing door eigen dochter

Wijkverpleegkundige Marjolein Zilverentant vindt ook dat er veel meer aandacht moet komen voor psychisch geweld onder ouderen. “Nu kunnen we dat melden bij het meldpunt Veilig Thuis. Maar dat meldpunt is vaak overbelast en is vooral gericht op kindermishandeling.”

Volgens haar is huiselijk geweld bij ouderen vaak lastig te ontdekken. “Ik zit nu dertig jaar in het vak. In al die jaren heb ik nog nooit een oudere gehad die naar mij toekwam en zelf toegaf dat er sprake was van mishandeling of verwaarlozing. Maar dat betekent niet dat het niet gebeurt.”

Laatst ontdekte ze nog dat een dochter die mantelzorger was, haar moeder verwaarloosde. “Ze haalde geen eten, hielp haar moeder niet en ze haalde het belletje weg waarmee haar moeder om hulp kon vragen. De dochter bleek last te hebben van psychische stoornissen. Daardoor mishandelde ze haar moeder.”

Dit doet het kabinet Rutte III voor de Zorg:

In deze video wordt uitgelegd wat de plannen zijn van dit kabinet op het gebied van zorg.
Ook in De Telegraaf op 14 feb 2018:

Moreel faillissement…

 • Maling aan Henny Beerentsen.
 • Schendig mensenrechten.
 • Ouderenmishandeling.
 • Financiële uitbuiting.
 • Verduistering.
 • Valsheid in geschrifte.
 • Misleiding.
 • Bedrog.
 • Fraude.
 • Belastingfraude.
 • Verzekeringsfraude.
 • Poging tot oplichting.
 • Diefstal.
 • Maling aan de rechter.
 • Maling aan de wet.
 • Enz. enz.

Gubbens, jouw valse streken zijn inmiddels bij de rechter zwart op wit bewezen.

Dan is deze alzheimerverdriet-blog geen belediging, smaad en/of laster maar de bittere waarheid!

Jij wist zelfs jouw laffe schoonzoon Eric Koot voor jouw karretje te spannen. https://alzheimerverdriet.wordpress.com/2017/07/09/de-anonieme-laffe-sluwe-slimmerik-maakt-toch-denkfouten/

Een kennis van Eric informeerde ons dat hij na zijn laffe streken zijn naam veranderde van Eric naar Rik Koot, van zijn vrienden moet hij het maar hebben.

Gubbens, wanneer je zoveel narigheid op je geweten hebt dan moet je wel worstelen met jouw moreel faillissement…

 

 Voor de rest, een fijne kerst…

 Joyce Beerentsen & Jérôme Huijbregsen

 

Een aangifte tegen de waarheid is een valse aangifte, een valse aangifte is ook een strafbaar feit…